Συνταγματική Αναθεώρηση

Προτείνονται οι εξής αναθεωρητικές παρεμβάσεις για το Άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος:

  • Όπου αναφέρεται η λέξη «Έλληνες» που περιορίζει τους έχοντες το δικαίωμα στην εκπαίδευση μόνο στους φορείς του νομικού δεσμού της ιθαγένειας, να συμπληρωθεί από την έκφραση «και μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδος» δεδομένου του αριθμού των μεταναστών χωρίς ελληνική ιθαγένεια.
  • Στην παράγραφο 2 η εθνική και θρησκευτική συνείδηση θα πρέπει να συμπληρωθεί από την πρόταση του ΠΑΣΟΚ 2007: «καλλιέργεια ανθρωπιστικής, δημοκρατικής και κοινωνικής συνείδησης».
  • Στην παράγραφο 4 ισχύει η δεύτερη παρατήρηση. Επίσης πρέπει να προστεθούν οι λέξεις «δημόσιας, κοσμικής». Η κοσμική εκπαίδευση ως όρος εισήχθη στη Γαλλία πρώτη φορά.
  • Στην παράγραφο 5 πρέπει να εξασφαλιστεί και η συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων και συλλόγων καθηγητών στη διοίκηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Πορτογαλία, Άρθρο 77).
Advertisements