Αξιολόγηση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Δημοτικό Σχολείο:

Η αξιολόγηση στο δημοτικό σχολείο βασίζεται στην δημιουργία των μαθητών (portfolio), στην συμπεριφορά τους και στις γραπτές ή/και προφορικές επιδόσεις τους. Ο τρίτος άξονας συνυπολογίζεται για τις μεγάλες τάξεις. Η προαγωγή σε επόμενη τάξη μπορεί να συνοδεύεται από συνοπτική έκθεση αξιολόγησης του μαθητή. Δεν παραδίδονται έλεγχοι, αλλά η ενημέρωση επίδοσης γίνεται μέσω της προφορικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας γονέων – εκπαιδευτικών. Παραπομπή μαθητή σε επανάληψη μιας τάξης γίνεται με εισήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στον Σύλλογο Διδασκόντων και απόφαση του Συλλόγου στο τέλος της χρονιάς, σε συνεννόηση με τον μαθητή και τους κηδεμόνες. Τα κριτήρια συγκεκριμένα:

  • Δημιουργία: Ο μαθητής έχει στην κατοχή του 2 ατομικούς φακέλους portfolio. Ο πρώτος αφορά τα 3 πρώτα χρόνια φοίτησης και ο δεύτερος τα 3 επόμενα. Σύμφωνα με τη μέθοδο του Portfolio, ο κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να «παρακολουθεί την πορεία του εαυτού του» και να αυτοαξιολογείται, χρησι­μοποιώντας στοιχεία τόσο από τη μαθητική όσο και από την εξωσχολική του ζωή, που τον βοηθούν στην αναπτυξιακή και εξελικτική του πορεία μέσα και έξω από το σχολείο. Συλλέγοντας και αξιολογώντας αυτά τα στοιχεία, τα οποία μπορεί να είναι σχολικές εργασίες, διαγωνίσματα, πιστοποιητικά, έπαινοι, ασκήσεις, στοιχεία από προσωπικές δραστηριότητες κτλ., ο ίδιος ο μαθητής σχηματίζει μια συνολική εικόνα του εαυτού του, εφόσον σε αυτόν το φάκελο περιέχονται τα «ποιοτικά χαρακτηριστικά» του από τις γνώσεις, τις δραστηριότητες και τις μαθησιακές του εμπειρίες.
  • Συμπεριφορά: Ο εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη του στοιχεία όπως η συμμετοχή του μαθητή στην τάξη, η διάθεση συνεργασίας, η ομαδικότητα, η αλληλοβοήθεια, η κόσμια έκφραση και συνεννόηση και η ανταπόκριση στις οδηγίες και τις υποδείξεις του.
  • Επιδόσεις: Λαμβάνονται υπόψη η προφορική και γραπτή αξιολόγηση σε αρχικό-διαγνωστικό, ενδιάμεσο και τελικό στάδιο (πχ εργασίες – ασκήσεις, τεστ, διαγωνίσματα, εξέταση, ερωτήσεις, ορθογραφία κλπ).

Η πρόσβαση στο Γυμνάσιο πραγματοποιείται με την απόκτηση και κατάθεση του «Απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου», στο οποίο περιλαμβάνεται συνοπτική έκθεση αξιολόγησης του μαθητή που θα λαμβάνει υπόψη όλα τα χρόνια φοίτησης με έμφαση στα 2 τελευταία. Η συγκεκριμένη έκθεση θα αφορά τα ποιοτικά γνωρίσματα του κάθε μαθητή, τις συνήθειες, τα έργα και τη συμπεριφορά του μέσα στην τάξη καθώς και συμπεράσματα/συστάσεις από τις επιδόσεις του. Έτσι, το απολυτήριο αποκτά αξία τόσο για τον μαθητή και τον γονιό, καθώς δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις και μάλιστα όχι κωδικοποιημένες σε νούμερα-βαθμούς, όσο και για το Γυμνάσιο που θα το λάβει, διότι θα αποκτήσει μια επαρκή πρώτη εικόνα για τον μαθητή και θα μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές του.

Γυμνάσιο:

Η αξιολόγηση στο γυμνάσιο βασίζεται επίσης στα παραπάνω κριτήρια. Η προαγωγή σε επόμενη τάξη συνοδεύεται απαραίτητα από συνοπτική έκθεση αξιολόγησης του μαθητή. Η ενημέρωση επίδοσης γίνεται μέσω της προφορικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας γονέων – εκπαιδευτικών. Παραπομπή μαθητή σε επανάληψη μιας τάξης γίνεται με εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων και απόφαση του Συλλόγου στο τέλος της χρονιάς, σε συνεννόηση με τον μαθητή και τους κηδεμόνες. Η πρόσβαση στο Λύκειο πραγματοποιείται με την απόκτηση και κατάθεση του «Απολυτηρίου Γυμνασίου» στο οποίο περιλαμβάνεται συνοπτική έκθεση αξιολόγησης του μαθητή όπως του Δημοτικού, συνυπολογίζοντας όλα τα χρόνια φοίτησης.

Ενιαίο Λύκειο:

Η αξιολόγηση στο Ενιαίο Λύκειο βασίζεται επίσης στα παραπάνω κριτήρια. Η προαγωγή σε επόμενη τάξη συνοδεύεται απαραίτητα από συνοπτική έκθεση αξιολόγησης του μαθητή που μπορεί να περιλαμβάνει αριθμητική αξιολόγησή του σε κάθε μάθημα. Προσωρινή (ενδεικτική) βαθμολογία παραδίδεται την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου εάν αυτό κριθεί σκόπιμο. Η ενημέρωση επίδοσης γίνεται μέσω της προφορικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας γονέων – εκπαιδευτικών. Παραπομπή μαθητή σε επανάληψη μιας τάξης γίνεται με εισήγηση στον Σύλλογο Διδασκόντων και απόφαση του Συλλόγου στο τέλος της χρονιάς, σε συνεννόηση με τον μαθητή και τους κηδεμόνες.

Η απόλυση από την Υποχρεωτική Εκπαίδευση πραγματοποιείται με την απόκτηση του «Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου», στο οποίο περιλαμβάνονται συνοπτική έκθεση αξιολόγησης του μαθητή με αριθμητική βαθμολογία για κάθε μάθημα. Η έκθεση θα συνυπολογίζει όλα τα χρόνια φοίτησης, αλλά και τα αποτελέσματα τρίωρης γραπτής πανελλαδικής εξέτασης των μαθητών (σε ποσοστό 25%) στα παρακάτω μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά Γενικής, Ιστορία Γενικής και στα μαθήματα κατεύθυνσης. Η εξεταστέα ύλη και η μορφολογία των εξετάσεων προσδιορίζεται από τους στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων και τις νέες μεθόδους διδασκαλίας (πχ σύστημα multiple choice). Με αυτό τον τρόπο αναβαθμίζεται η αξία του απολυτηρίου (βλ. Εθνικό Πτυχίο Εκπαίδευσης), κάτι που επιτρέπει την αξιοποίησή του από τα ΑΕΙ στις διαδικασίες εισαγωγής και συνεπακόλουθα την κατάργηση του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την είσοδο στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

Για την εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία των εξετάσεων, ο Οργανισμός Εθνικών Εξετάσεων (ΟΕΕ) θα οργανώνει 2 τεστ προσομοίωσης κάθε σχολική χρονιά πριν την εξεταστική περίοδο με ύλη όλων των τάξεων του Λυκείου. Η βαθμολογία που συνιστάται να αξιοποιείται στις εκθέσεις αξιολόγησης είναι η 5-25. Σχετικές έρευνες δείχνουν πως οι βαθμολογικές κλίμακες που αποφεύγουν την χρήση αριθμών περί το 0 βοηθούν ψυχολογικά τα παιδιά. Στις πανελλαδικές απολυτήριες εξετάσεις χρησιμοποιείται η κλίμακα 0-100.

 

Σημείωση: 1. Εξετάσεις για την ανανέωση/βελτίωση του Εθνικού Πτυχίου Εκπαίδευσης μπορεί να δώσει ο οποιοσδήποτε με ελεύθερη δήλωση συμμετοχής του στην ετήσια διαδικασία.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s