Μαθήματα Γυμνασίου

Το ωρολόγιο πρόγραμμα στελεχώνεται από τα βασικά μαθήματα, με ορισμένα να ενοποιούνται. Συγκεκριμένα, η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ενοποιείται με την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, καθώς προωθείται το μοντέλο της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών από δόκιμες μεταφράσεις, με παράλληλη ελαχιστοποίηση της διδασκαλίας του τυπικού της μέρους. Ακόμη, στην Α’ Τάξη επιχειρείται μια ομαλότερη εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες με ενοποιημένο αντικείμενο που εισάγει τον μαθητή στη λογική της επιστημονικής μεθόδου και του πειραματισμού. Αντικείμενα όπως η Οικιακή Οικονομία, η Πολιτική Αγωγή, ο Πολιτισμός, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός κ.α. εντάσσονται στην Ευέλικτη Ζώνη. Στα Θρησκευτικά εντάσσονται ενότητες Ηθικής & Φιλοσοφίας, Παράδοσης, Ιστορίας των Θρησκειών και Θρησκειολογίας.

Α Τάξη: 

 • Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • Μαθηματικά
 • Αρχές Φυσικών Επιστημών
 • Γεωγραφία
 • Πληροφορική & Τεχνολογίες
 • Αγγλικά
 • 2η Ξένη Γλώσσα [Γερμανικά ή Γαλλικά]
 • Ιστορία
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
 • Θρησκευτικά
 • Αγωγή του Πολίτη [Ευέλικτη Ζώνη]
 • Αισθητική Αγωγή [Φυσική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά]

Β Τάξη:

 • Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • Μαθηματικά
 • Βιολογία
 • Γεωγραφία
 • Χημεία
 • Φυσική
 • Πληροφορική & Τεχνολογίες
 • Αγγλικά
 • 2η Ξένη Γλώσσα [Γερμανικά ή Γαλλικά]
 • Ιστορία
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
 • Θρησκευτικά
 • Αγωγή του Πολίτη [Ευέλικτη Ζώνη]
 • Αισθητική Αγωγή [Φυσική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά]

Γ Τάξη:

 • Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
 • Μαθηματικά
 • Βιολογία
 • Γεωγραφία
 • Χημεία
 • Φυσική
 • Πληροφορική & Τεχνολογίες
 • Αγγλικά
 • 2η Ξένη Γλώσσα [Γερμανικά ή Γαλλικά]
 • Ιστορία
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
 • Θρησκευτικά
 • Αγωγή του Πολίτη [Ευέλικτη Ζώνη]
 • Αισθητική Αγωγή [Φυσική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά]
Advertisements

Μαθήματα Δημοτικού Σχολείου

Το ωρολόγιο πρόγραμμα ξεκινά με τα θεμελιώδη διδακτικά αντικείμενα και μέχρι την 6η τάξη εμπλουτίζεται ομαλά σε αντικείμενα και διδακτικές ώρες. Δίνεται έμφαση στα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής, τα οποία ενισχύονται στο ωράριο, ιδίως τα Εικαστικά. Το μάθημα «Περιβάλλον» λειτουργεί ως αντικείμενο Ευέλικτης Ζώνης και πραγματεύεται ζητήματα ηθικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και επιστημονικής αγωγής. Η επιστημονική αγωγή στις 2 τελευταίες τάξεις προωθείται τόσο μέσα από τα «Θέματα Επιστήμης» όσο και από την Ευέλικτη Ζώνη, με έμφαση στην παρατήρηση, την υπόθεση εργασίας και τον πειραματισμό. Στην Ευέλικτη Ζώνη εντάσσεται και ό,τι έχει να κάνει με την θρησκευτική αγωγή. Η Φυσική Αγωγή περιλαμβάνει γενικά θέματα Γυμναστικής, Αθλητισμού, Διατροφής και Αγωγής Υγείας.

Α & Β Τάξη:

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Περιβάλλον
 • Αισθητική Αγωγή [Φυσική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά]

Γ Τάξη:

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Αγγλικά
 • Περιβάλλον
 • Αισθητική Αγωγή [Φυσική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά]

Δ Τάξη:

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Ιστορία
 • Αγγλικά
 • Περιβάλλον
 • Υπολογιστές
 • Αισθητική Αγωγή [Φυσική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά]

Ε & ΣΤ Τάξη:

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Μαθηματικά
 • Γεωγραφία
 • Θέματα Επιστήμης
 • Ιστορία
 • Αγγλικά
 • 2η Ξένη Γλώσσα [Γερμανικά ή Γαλλικά]
 • Υπολογιστές
 • Αισθητική Αγωγή [Φυσική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά]
 • Αγωγή του Πολίτη [Ευέλικτη Ζώνη]

Σχολικά Βιβλία

Το σχολικό βιβλίο συνιστά σημαντικό εργαλείο για τον μαθητή. Τον φέρνει σε επαφή με τη γνώση και την πραγματικότητα, οφείλει όμως να δίνει χώρο στην δημιουργία, τον στοχασμό και την πρωτοβουλία. Παράλληλα, επιτελεί το ρόλο της εξοικείωσης του μαθητή με την διαδικασία της ανάγνωσης και κατ’ επέκταση της έρευνας, της μάθησης αλλά και της αισθητικής απόλαυσης. Πέρα από το καθαρό περιεχόμενο των βιβλίων που εν πολλοίς καθορίζεται από τα Προγράμματα Σπουδών, απαιτούνται διαφανείς και απλουστευμένες διαδικασίες για την προκήρυξη, τον τρόπο και την εποπτεία συγγραφής, την διαβούλευση επί του παραχθέντος υλικού, την διόρθωση κλπ. Η ευθύνη της όλης διαδικασίας καθώς και της εκτύπωσης ανήκει στην αντίστοιχη διεύθυνση του ΙΠΕΕ. Το Ινστιτούτο προκηρύσσει διαγωνισμό για την συγγραφή έκαστου διδακτικού πακέτου, έχοντας πλήρη εποπτεία της διαδικασίας συγγραφής μέσω εκπροσώπων. Στην διαδικασία καλούνται να συμμετέχουν εκτός ιδιωτών, δημόσιες υπηρεσίες, Ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα και τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Το ΙΠΕΕ μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής και μιας τρίμηνης δημόσιας διαβούλευσης καταλήγει στην επιλογή των κατάλληλων βιβλίων που θα δοθούν ως επιλογές (πολλαπλό βιβλίο) στην εκπαιδευτική κοινότητα, που σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό υλικό θα δίνει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς πολλαπλές πηγές μάθησης και έρευνας. Κάθε σχολική βιβλιοθήκη θα εμπλουτίζεται σε κάθε περίπτωση από περιορισμένο αριθμό αντιτύπων όλων των διαθέσιμων εγχειριδίων.

Στρατηγικός στόχος είναι η μείωση του όγκου και του κόστους των εγχειριδίων διδασκαλίας (σήμερα αριθμούνται περίπου 400 τίτλοι), ενώ σημαντική είναι η συμβολή των νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν ενοποιήσεις βιβλίων, καταργήσεις περιττών εγχειριδίων (καθιέρωση ενός και μόνο βιβλίου συν τον «φάκελο» του μαθήματος) και επέκταση της διάρκειας χρήσης τους (πρακτική του «ενιαίου βιβλίου»), ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή της ύλης και να αναπτυχθεί από τους μαθητές το αίσθημα σεβασμού απέναντι στο σχολικό βιβλίο. Επίσης, προωθούμε την εναρμόνιση της διδακτέας ύλης με το περιεχόμενο των βιβλίων όπως προαναφέρθηκε. Βάσει ειδικών μελετών για τα σχολικά βιβλία, θα δοθούν νέες κατευθύνσεις συγγραφής ώστε αυτά να υποβοηθούν την διδακτική διαδικασία και όχι να την διαμορφώνουν και να την επιβάλλουν.

Απαιτείται η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, η σύγχρονη και στοχευμένη εικονογράφηση που συνδέεται με την τέχνη, η βάση εκκίνησης πάνω σε προϋπάρχουσες γνώσεις, η αποσυμφόρηση του επουσιώδους προς όφελος της ανάλυσης του ουσιώδους, οι πρακτικές και ερευνητικές εφαρμογές που να έχουν άμεση σχέση με την πραγματικότητα και την καθημερινότητα του μαθητή. Επιπλέον, πρέπει να δίνεται βάρος στην προώθηση ανθρωπιστικών αξιών όπως η ισότιμη αναφορά στα 2 φύλα, τα ΑΜΕΑ, ξένους πολιτισμούς, η προαγωγή του διαλόγου, της δημοκρατίας κλπ. Εδώ δρουν επικουρικά τα Αναλυτικά Προγράμματα όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Η γλώσσα θα πρέπει να είναι λιτή, απέριττη και κατανοητή για το επίπεδο του μαθητή. Να παρέχει απλοποιημένη εκδοχή της γνώσης και να είναι επιστημονικά αυστηρή στις μεγάλες τάξεις.

Όσον αφορά ειδικότερα ζητήματα, όλα τα σχολικά βιβλία αποτελούν ιδιοκτησία των μαθητών από την στιγμή που τους παραδίδονται δωρεάν. Οι μαθητές καλούνται στο τέλος της χρονιάς να επιστρέφουν, ωστόσο, εκείνα τα σχολικά βιβλία, τα οποία δεν τους χρειάζονται και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Επίσης, κάθε σχολική μονάδα οφείλει να ενημερώνει την αντίστοιχη υπηρεσία για τα αποθέματα βιβλίων της μετά τη λήξη του σχολικού έτους, ώστε να αποστέλλονται τα απολύτως απαραίτητα εγχειρίδια για την επόμενη χρονιά. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η ψηφιακή διασύνδεση μέσω της καθιέρωσης αποκλειστικά ηλεκτρονικών σχολικών εγχειριδίων, υλικών εργασίας και λογισμικών. Συγκεκριμένα, εγχειρίδια όπως Λεξικά, Γραμματικές, Συντακτικά, Εγχειρίδια Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ.α. καθώς και οι «Οδηγίες Εκπαιδευτικού» θα είναι διαθέσιμες μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ή λογισμικό, με ελεύθερο και ανοιχτό εμπλουτισμό (π.χ. Εικαστικά). Εκτιμάται πως η εξοικονόμηση σε υλικά (χαρτί, μελάνι κλπ) θα είναι αξιοσημείωτη, όπως σημαντική θα είναι και η ελάφρυνση της σχολικής τσάντας, χωρίς μείωση της ποιότητας του μαθήματος. Όσον αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα, προτείνουμε τον διαχωρισμό της Αισθητικής και Φυσικής Αγωγής, της Ευέλικτης Ζώνης και παρεμφερών δραστηριοτήτων σε μια διακριτή βαθμίδα μετά τη λήξη των υπόλοιπων μαθημάτων, ώστε να συνδέονται με ένα ολοήμερο πρόγραμμα και διαφορετική προσέγγιση διδασκαλίας. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η αναγκαία αύξηση της διάρκειας της διδακτικής ώρας κατά 15’.

Προγράμματα Σπουδών & Ύλη

Ο εξορθολογισμός των μαθημάτων και της διδακτέας ύλης σε συνεργασία με τους αντίστοιχους επιστημονικούς φορείς, στην κατεύθυνση της μείωσης του τεράστιου όγκου της και της εξειδίκευσης που επακόλουθα περιέχει, αποτελεί κύρια στόχευση. Γι’ αυτό τον λόγο δρομολογείται η σύσταση του Ινστιτούτου Παιδαγωγικής Έρευνας & Επιμόρφωσης (ΙΠΕΕ) αντί του ΙΕΠ, με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την συνολική αναδιαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών υπό τη μορφή παιδαγωγικών στόχων (benchmarks) και όχι γνωσιοκεντρικά υπό τη μορφή καταλόγων διδακτικής ύλης, την συνεχή εκπαιδευτική έρευνα και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, τον συντονισμό της ανανέωσης των μεθόδων διδασκαλίας καθώς και την επίβλεψη της συγγραφής και ανανέωσης των σχολικών βιβλίων. Ο εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης γίνεται με γνώμονα:

 1. Την αφαίρεση ύλης που θεωρείται υπερβολικά ανεβασμένου επιπέδου για μια τάξη
 2. Την αφαίρεση ύλης εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου με επουσιώδη χαρακτήρα
 3. Την αφαίρεση ύλης που επικαλύπτεται από άλλα μαθήματα ή αναφέρεται σε άλλες τάξεις
 4. Την αφαίρεση ύλης που αντίκειται στη λογική των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων
 5. Την σύνδεση της διδακτέας ύλης με το περιεχόμενο των εγχειριδίων με βαθμούς ελευθερίας
 6. Τον εμπλουτισμό της ύλης με στοιχεία διαπολιτισμικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
 7. Τον εκσυγχρονισμό της ύλης στα δεδομένα και τα στοιχεία του 21ου αιώνα

Έτσι το σχολείο απελευθερώνεται από τον αγώνα κάλυψης μιας ατέλειωτης ύλης και αφομοίωσης στεγνών πληροφοριών και επικεντρώνεται στον ίδιο τον μαθητή και τις ανάγκες του. Ταυτόχρονα, ο συνολικός σχεδιασμός των Προγραμμάτων Σπουδών από μία και μοναδική δομή σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα ενισχύσει τον χαρακτήρα της 12ετούς «ενιαίας» εκπαίδευσης, εξαλείφοντας επικαλύψεις ύλης, ανώμαλες μεταβάσεις (π.χ. Δημοτικό à Γυμνάσιο) κλπ. Τα νέα προγράμματα σπουδών παραμένουν διατηρούν διακριτά μαθήματα υπό ευρύτερες κατηγορίες, ενισχύουν όμως στην πράξη τη λογική της διαθεματικότητας και της συνέχειας τόσο ανάμεσα στα επιμέρους μαθήματα (οριζόντιος άξονας) όσο και ανάμεσα στις τάξεις και τις δομές εκπαίδευσης (κάθετος άξονας). Προωθείται για παράδειγμα η άτυπη διαμόρφωση θεματικών κύκλων που θα εντάσσονται στα επιμέρους μαθήματα από διαφορετικές οπτικές (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ανθρώπινα Δικαιώματα, ΜΜΕ, Οικολογία κλπ). Η λογική της ολιστικής μάθησης υποστηρίζεται από ανάλογες μεθόδους διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική, ανακαλυπτική, βιωματική, πολυμεσική, τέχνη κλπ), όπου προβλέπεται συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η νέα λογική αποστασιοποιείται από τις πρακτικές κωδικοποιημένης γνώσης και κατάρτισης (codified knowledge) προς όφελος μιας στερεής, ενιαίας Γενικής Παιδείας.

Πιστεύουμε επίσης πως απαιτείται ελεγχόμενη ευελιξία στο σχολικό πρόγραμμα και απελευθέρωση της δράσης του εκπαιδευτικού. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε σχολική μονάδα ανάλογα τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητές της μπορεί να μεταβάλλει το ωράριο ή και να προσθέσει νέα αντικείμενα, ενημερώνοντας την αντίστοιχη Διεύθυνση Παιδείας για έγκριση. Σε αυτή τη διαδικασία καλείται να συμμετέχει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση με προτάσεις προς τις σχολικές μονάδες. Την δυνατότητα αυτή παρέχει η διεύρυνση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου και των ελεύθερων ωρών (Τομέας Δ). Ακόμη, δίνεται μεγάλη ευελιξία στο Λύκειο, όπου ο προγραμματισμός των κατευθύνσεων και των μαθημάτων επιλογής προσφέρει πολλές δυνατότητες προσαρμογής του προγράμματος στα μέτρα κάθε μαθητή. Ευελιξία στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο παρέχεται μέσα από τα μαθήματα «Περιβάλλον» και «Αγωγή του Πολίτη».

Δομές Ειδικής Εκπαίδευσης

Πειραματικά Σχολεία: Τα πειραματικά σχολεία στην εξέλιξη της εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσω της έρευνας και της εφαρμογής προτεινόμενων μεθόδων και συστημάτων ή καινοτόμων πρακτικών. Από τα πειραματικά σχολεία θα ξεκινήσει πιλοτικά και η εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος εκπαίδευσης. Η εγγραφή στα πειραματικά σχολεία γίνεται με την υποβολή αντίστοιχης αίτησης και μετά από κλήρωση (για την Α’ Τάξη μόνο). Δεν επιλέγονται οι εισαγωγικές εξετάσεις, αφού στόχευσή μας δεν είναι η δημιουργία σχολείων «αριστούχων» αλλά ο ασφαλής εκπαιδευτικός πειραματισμός πάνω στα δεδομένα του μέσου δημόσιου ελληνικού σχολείου. Η δομή των Πρότυπων Σχολείων αριστείας καταργείται.

Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Προσπάθεια συστηματικότερης ένταξης των μεταναστών που διαμένουν στη χώρα μας στα γενικά σχολεία. Όπου κρίνεται απαραίτητο, το πρόγραμμα «Ενισχυτική Διδασκαλία» (Τομέας Δ) θα συμπεριλαμβάνει μαθήματα εκμάθησης Ελληνικής και μητρικής γλώσσας και γενικότερα προγράμματα πολιτισμού και κοινωνικής ένταξης. Έτσι κι αλλιώς, ο χαρακτήρας της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης παρέχεται ενισχυμένα μέσα από τα νέα προγράμματα σπουδών. Σε περιοχές όπου κρίνεται αναγκαίο θα δρομολογείται η σύσταση «Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης» με την ανάλογη προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος. Η δράση αυτή να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την οργάνωση «Συμμαχία για την Εκπαίδευση χωρίς περιορισμούς».

Σχολεία Ειδικής Αγωγής: Επιδιώκουμε την σταδιακή κατάργησή τους, τουλάχιστον στην πλειονότητά τους. Οι αντίστοιχες υποστηρικτικές δομές και υποδομές θα πρέπει να εντάσσονται στα γενικά σχολεία. Στόχος είναι η δημιουργία ανθρώπινων σχολείων, με κατάλληλες υποδομές και προσβασιμότητα όπου θα φοιτά ο κάθε μαθητής και θα υποστηρίζεται από εξατομικευμένα προγράμματα. Ειδικά σχολεία θα συστήνονται όπου είναι απαραίτητο με προσαρμοσμένο στο κανονικό σχολείο πρόγραμμα. Σημειώνεται πως η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού ΟΗΕ έκρινε πως η ισότιμη συνεκπαίδευση συνιστά δικαίωμα και όχι προνόμιο. Η δράση αυτή να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την οργάνωση «Συμμαχία για την Εκπαίδευση χωρίς περιορισμούς» στη βάση των αρχών της συμπερίληψης.

Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα: Τα ερευνητικά κέντρα (π.χ. ΕΚΕΦΕ, Ακαδημία Αθηνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ίδρυμα Αθηνά, δημόσια Ινστιτούτα, δομές των ΑΕΙ) υπάγονται σε ενιαία δομή, η οποία θα διαχειριστεί και θα κατανείμει αποτελεσματικά τους κοινοτικούς και εθνικούς πόρους και θα θέτει τις προτεραιότητες στην εθνική πολιτική για την έρευνα. Τα ερευνητικά κέντρα θα βρίσκονται σε οργανική σύνδεση με όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, την κοινωνία και τους θεσμούς συμβάλλοντας επιστημονικά και γνωμοδοτικά σε ευρύτερες πολιτικές, μειώνοντας την ανάγκη εξωτερικών αναθέσεων. Επίσης, ερευνητικά θα δρουν παράλληλα με τα Πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας τα τμήματα και τις σπουδές ιδίως σε επίπεδο μεταπτυχιακού και διδακτορικού, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση από επιχειρηματικά συμφέροντα. Να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της έρευνας στον τομέα των Ανθρωπιστικών Σπουδών που έχει συγκριτικά παραμεληθεί.

Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ενσωμάτωση καινοτόμων λειτουργιών του στα Πανεπιστήμια. Για παράδειγμα μπορούν να προωθηθούν η εξ’ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η απλοποίηση της διοικητικής δομής, η ίδρυση εργαστηρίων εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογίας, η ίδρυση μονάδων εσωτερικής αξιολόγησης και άλλες καινοτομίες που εφαρμόζονται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Φιλοσοφία Μαθητικής Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση αφορά τόσο τους μαθητές όσο και το εκπαιδευτικό προσωπικό και πραγματοποιείται κατά πρώτο και κύριο βαθμό στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Βασικός στόχος της αξιολόγησης του µαθητή είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισµός των µαθησιακών ελλείψεων, µε σκοπό τη βελτίωση της προσφερόµενης σχολικής εκπαίδευσης και τελικά την πρόοδο του µαθητή. Γι’ αυτό εισάγεται εντατικά το μοντέλο της περιγραφικής αξιολόγησης με παράλληλη κατάργηση της βαθμολογίας τουλάχιστον μέχρι και το Γυμνάσιο. Έτσι κατανοούνται από τους µαθητές και τους γονείς όχι µόνο οι αδυναµίες και οι ελλείψεις του µαθητή, αλλά ακόµη και σηµαντικές πτυχές της σχολικής προσπάθειας, της συμμετοχής και της δραστηριότητάς του. Με αυτή τη µορφή έκφρασης του αποτελέσµατος της αξιολόγησης ελαχιστοποιείται ή και εξαλείφεται η πίεση για βαθµοθηρία και στείρα αποµνηµόνευση, καθώς και ο υπέρµετρος ανταγωνισµός που δηµιουργείται ανάµεσα στους µαθητές. Πολύ περισσότερο όµως, µέσα από την περιγραφική αξιολόγηση, στο επίκεντρο της αξιολογικής διαδικασίας βρίσκεται η ατοµική πορεία µάθησης του µαθητή, από την οποία αναδεικνύονται αφενός τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες και οι προσωπικές ιδιαιτερότητές του και αφετέρου επισηµαίνεται η επίδραση των παραγόντων που εµπλέκονται στην οργάνωση και την υλοποίηση των διαδικασιών µάθησης. Τέλος, επισημαίνεται πως η σχολική αξιολόγηση δεν αποκλείει κανένα παιδί από την ολοκλήρωση των σπουδών του στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

Δομές Ευρύτερης Εκπαίδευσης

Νηπιαγωγείο (Προσχολική Αγωγή): Απευθύνεται σε ηλικίες 2-6 ετών και περιλαμβάνει 2 βαθμίδες (2-4, 4-6 έτη). Η ηλικία των 3 ετών είναι αυτή που στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών αξιολογείται ως η καλύτερη ηλικία εισόδου στο Σχολικό Σύστημα. H φοίτηση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα προσχολικής αγωγής είναι προαιρετική στις περισσότερες χώρες, παρόλα αυτά προβάλλει η ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της και συστηματοποίησης των λειτουργιών της, ώστε η πρόσβαση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση να γίνεται ομαλά και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της σχολικής εγκατάλειψης. Η φοίτηση στην 2η βαθμίδα καθίσταται υποχρεωτική.

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση): Απευθύνονται σε κάθε ηλικία, με φυσική προϋπόθεση την κατοχή του Εθνικού Πτυχίου Εκπαίδευσης. Τα ΤΕΙ οφείλουν να αναβαθμιστούν όσον αφορά τη λειτουργία και τις δυνατότητές τους ώστε να είναι στην ουσία τους ισότιμα με τα ΑΕΙ. Επίσης, αναδιαρθρώνεται ο χάρτης των τμημάτων προκειμένου να αντισταθμιστεί ο άναρχος χαρακτήρας εξάπλωσής τους, να ισχυροποιηθούν τα ίδια τα τμήματα (π.χ. ενοποιήσεις σχολών παρόμοιου περιεχομένου στην ίδια πόλη, επανακαθορισμός και διευκρίνιση αντικειμένων), αλλά και να συνδεθούν υποστηρικτικά με την τοπική κοινωνία, τους φορείς και την κρατική διοίκηση, μετά από διάλογο. Προβλέπονται επίσης καλλιτεχνικά ΑΕΙ που απουσιάζουν από την ανώτατη εκπαίδευση.

Επαγγελματικές Σχολές – ΕΠΣ (Επαγγελματική Εκπαίδευση): Απευθύνονται σε κάθε ηλικία. Η νέα ισχυροποιημένη δομή συγκροτείται από τα δημόσια ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΕΚ, ΕΠΑΣ, Εργαστηριακά Κέντρα, σχολές ΟΑΕΔ ή Υπουργείων και ορισμένα πρώην Επαγγελματικά Λύκεια, ενώ εντάσσονται συνολικά στο Υπουργείο Παιδείας. Οι ΕΠΣ επικεντρώνονται στην πρακτική εξάσκηση του σπουδαστή πάνω σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Η φοίτηση μπορεί να είναι 1, 2 ή 3 χρόνια και κάθε έτος διαιρείται σε 2 τετράμηνα. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακά. Οι ΕΠΣ θα πρέπει να συνδέονται με την τοπική κοινωνία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να δίνεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης (έλεγχος της «μαθητείας»). Έτσι αναβαθμίζεται και η αξία τους, κάτι στο οποίο απέτυχε το προηγούμενο σύστημα Τεχνικής Εκπαίδευσης & δια βίου μάθησης.