Ταυτότητα & Βασικές Θέσεις

Είμαστε μια ομάδα νέων ανθρώπων. Έχοντας πρόσφατη την εμπειρία του ελληνικού συστήματος εκπαίδευσης, καταγράφουμε τις απόψεις μας, θέτουμε προβλήματα, διεξάγουμε έρευνα και προτείνουμε αλλαγές. Δεν αρκούμαστε στην απλή βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος, αλλά διακηρύττουμε την ανάγκη δόμησης ενός καθόλα νέου εκπαιδευτικού μοντέλου. Στον συνεχή διάλογο για την Παιδεία προσερχόμαστε με οράματα και αιτήματα:

– Ενιαίο, 12χρονο, δωρεάν και δημοκρατικό σχολικό σύστημα για όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως
– Ενοποίηση του Λυκείου, ισχυρή και ενιαία Τεχνική & Επαγγελματική Εκπαίδευση μετά
– Διαχωρισμό του Λυκείου από τις διαδικασίες εισαγωγής στα ΑΕΙ με ισχυρό απολυτήριο
– Εναλλακτικές μορφές περιγραφικής αξιολόγησης με περιορισμό βαθμών και εξετάσεων
– Αυτενέργεια των σχολείων, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, αποκεντρωμένη σχολική διοίκηση
– Φιλικό και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον και εξοπλισμός για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό
– Σχολείο ως πολιτιστικός και κοινωνικός κόμβος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας
– Κοινωνικό έλεγχο της εκπαίδευσης με άνοιγμα των σχολείων στην τοπική κοινωνία
– Ενεργοποίηση και εμπλοκή της μαθητικής και φοιτητικής κοινότητας στα θέματα που τις αφορούν
– Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση & Έρευνα με έμφαση στη δημιουργία νέας γνώσης

Advertisements